Quy Tắc Vàng Trong Thiết Kế Quầy Bar

Quy Tắc Vàng Trong Thiết Kế Quầy Bar

  A. Phía ngoài quầy Bar đến tường đối diện: 1930 - 2130mm

  B. Phía ngoài quầy Bar đến tường sau: 2080 - 2640mm

  C. Phía ngoài quầy Bar đến bàn gắn tường: 1670 - 1820mm

  D. Phía ngoài quầy Bar đến hết Barstation: 600 - 800mm

  E. Khu vực di chuyển trong quầy Bar: 600 - 900mm

  F. Khu vực tủ, quầy sau: 600 - 750mm

  G. Mặt bàn gắn tường: 250 - 300mm

  H. Khoảng trống khách đứng tại bàn gắn tường (tối thiểu): 460mm

  I. Khoảng trống đường đi của khách: 650 - 750mm

  J. Khoảng trống khách ngồi hoặc đứng tại bar: 460 - 610mm

  K. Mặt quầy bar: 460 - 610mm

  L. Khoảng cách chỗ để chân bàn gắn tường: 150 - 200mm

  M. Chiều cao chỗ để chân: 170 - 200mm

  N. Khoảng cách chỗ để chân quầy bar: 170 - 200mm

  O. Chiều cao vách ngăn: 1700 - 1930mm

  P. Chiều cao mặt bàn gắn tường: 1100 - 1200mm

  Q. Chiều rộng Barstation: 600 - 750mm

  R. Chiều cao tới mặt quầy Bar: 1100mm

  S. Chiều cao tủ, quầy sau sau: 850 - 1100mm

  T. Chiều cao đến kệ sau: 1520 - 1750mm

  **Nguồn: Petersen Funiture, Inc 2012

  Bài viết khác
  Zalo